Vianočný koncert

Vianočný koncert

Žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v Trebišove v posledný decembrový týždeň pred vianočnými prázdninami už tradične prichádzajú do MsKS v Trebišove, aby svojim umením spríjemnili vianočnú atmosféru nadchádzajúcich sviatkov.

V preplnenej divadelnej sále MsKS sa pred širokou trebišovskou verejnosťou predstavili mladí umelci tanečného, hudobného a literárno-dramatického odboru.

Prvá časť koncertu patrila žiakom tanečného oddelenia, ktorí prítomným predviedli tanečné choreografie z baletu Luskáčik od P. I. Čajkovského. V druhej časti vystúpili študenti a učitelia hudobného a literárno-dramatického odboru. Okrem sólistov sa na pódiu vystriedali rôzne komorné zoskupenia a nechýbal ani detský spevácky zbor a cimbalová hudba základnej umeleckej školy.

Záver vianočného koncertu patril Tichej noci, ktorú si spoločne zaspievali účinkujúci aj trebišovské publikum.

-vj-      

Program nájdete tu.