Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2016 / 2017

Výsledky prijímacích skúšok na šk. rok 2016 / 2017

Výsledky prijímacích talentových skúšok na školský rok 2016 / 2017 budú zverejnené vo vestibule Základnej umeleckej školy v Trebišove od utorka – 14. júna 2016.