Výsledky prijímacích talentových skúšok 2019/2020

Výsledky prijímacích talentových skúšok 2019/2020

HUDOBNÝ ODBOR

Prípravné štúdium A
3, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 22, 26, 30

Prípravné štúdium B
1, 2, 4, 5, 7, 14, 18, 21, 23, 25, 27, 31

Žiaci prijatí do 1. ročníka
6, 8, 9, 16, 19, 20, 24, 28, 29, 30

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Prijatí žiaci:
od č. 1 po č. 21 (vrátane)

 

TANEČNÝ ODBOR

Prijatí žiaci:
od č. 1 po č. 29 (vrátane)

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Prijatí žiaci:
2, 3, 4, 5, 6, 7