Výsledky prijímacích talentových skúšok 2021/2022

Výsledky prijímacích talentových skúšok 2021/2022

HUDOBNÝ ODBOR

Žiaci prijatí do prípravného štúdia  – A
104, 112, 116, 121, 122, 123, 129, 131

Žiaci prijatí do prípravného štúdia  – B
105, 108, 111, 119, 120, 125, 128, 401

Žiaci prijatí do 1. ročníka
101, 103, 106, 109, 110, 115, 117, 118, 124, 126, 127, 130, 132

Elokované pracovisko – Slovenské Nové Mesto
Výsledky prijímacích talentových skúšok u p. uč. I. Zselenákovej, DiS. art.

 

VÝTVARNÝ ODBOR

Prijatí žiaci:
302, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 311, 312, 313, 314,
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326

 

TANEČNÝ ODBOR

Prijatí žiaci:
209, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 221, 223, 224

 

LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Prijatí žiaci:
402