Výsledky prijímacích talentových skúšok na školský rok 2015/2016

Výsledky prijímacích talentových skúšok na školský rok 2015/2016

HUDOBNÝ ODBOR:
Žiaci prijatí do prípravného štúdia „A“
( deti predškolského veku alebo žiaci 1. ročníka základnej školy s číslom: )
10    16     23     24     27     33     37
Žiaci prijatí do prípravného štúdia „B“ ( žiaci od 6 alebo 7 rokov s číslom:)
  2      5     11     13     15     17     18     21     25     26    28    31     34     35     39     40     41     42     44     45
Žiaci prijatí do I. ročníka  ( starší žiaci s číslom:)
  1      3       4       6       7       8       9     12     14    19    20     22     29     30     32     36     38     43

 

VÝTVARNÝ ODBOR
Prijatí žiaci s číslom:        1  –  24

 

TANEČNÝ ODBOR
Prijatí žiaci s číslom:       1  – 16  ( okrem č. 13 )

Oznam pre rodičov detí prijatých do prípravného ročníka  TO

Školský rok začína 2. septembra 2015 (v stredu). V tento deň príde zákonný zástupca (bez dieťaťa) do ZUŠ na zápis do tanečného odboru, kde dostane ďalšie informácie o rozvrhu a priebehu výučby. Učiteľka bude rodičom k dispozícii v triede č. 13 v čase  od 9:00 do 17:00. Ak sa rodič z akýchkoľvek dôvodov v tento deň nedostaví alebo aspoň telefonicky neskontaktuje ( tel. číslo školy je uvedené na webovej stránke), bude jeho dieťa vyškrtnuté zo zoznamu prijatých žiakov.
 

LITERÁRNO- DRAMATICKÝ ODBOR
Prijatí žiaci s číslom:       1         2

 

Zápis prijatých žiakov do všetkých umeleckých odborov sa uskutoční 2. septembra ( streda ) v novom školskom roku 2015/2016.