Výstava – Štefan BUBÁN

Výstava – Štefan BUBÁN

Dňa 18. 5. 2017 sa vo Výstavnej sieni Múzea v Trebišove konalo otvorenie výstavy významného slovenského výtvarného umelca pána Štefana Bubána. Pri príležitosti jeho životného jubilea ho prišli pozdraviť aj učitelia Základnej umeleckej školy v Trebišove, kde majster Bubán niekoľko rokov pôsobil. V kultúrnom programe sa predstavil žiak Samuel Kozák z triedy p. uč. V. Brežinskej, pravidelný účastník celoslovenských a medzinárodných súťaží v hre na akordeóne a učitelia ZUŠ v Trebišove p. riad. V. Jakimová, uč. J. Vasiľ , uč. T. Mihaľov, ktorí svojím hudobným vystúpením spríjemnili toto významné spoločenské podujatie. [vj]

http://zustrebisov.sk/albumy/vystava-stefan-buban/