Vyučovanie v ZUŠ Trebišov bude od 8. 2. 2021 prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov bude od 8. 2. 2021 prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU

Na základe zhodnotenia aktuálnej epidemiologickej situácie, v súvislosti s nárastom evidovaných osôb s pozitívnym laboratórnym vyšetrením s trvalým pobytom v okrese Trebišov, RÚVZ so sídlom v Trebišove odporúča príslušným krízovým štábom resp. krízovému štábu OÚ, prehodnotiť obnovenie vyučovania v predškolských a školských zariadeniach prezenčnou formou výučby v termíne od 08.02.2021.

RÚVZ v Trebišove zaslal na Okresný úrad Trebišov analýzu epidemiologickej situácie v okrese. Po zvážení vývoja situácie odporúča prehodnotiť otváranie školských zariadení od 8.2.2021.

Okresný úrad Trebišov aj odbor krízového riadenia OÚ Trebišov rovnako odporúča zriaďovateľom škôl, aby školy a školské zariadenia 8.2.2021 ešte neotvárali.

Na základe uvedených odporúčaní RÚVZ a OÚ Trebišov budú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trebišov od 8.2.2021 naďalej otvorené materské školy a školské kluby len pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov bude aj naďalej prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU –  tak, ako doteraz.