Vyučovanie v ZUŠ Trebišov po Veľkej noci

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov po Veľkej noci

Vážení rodičia, milí žiaci.
Vyučovanie v ZUŠ Trebišov bude po veľkonočných prázdninách pokračovať dištančnou formou. 🎼🎻🎵🎹🥁
Na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, č. 2021/10079:4-A 1810, zverejneného dňa 31. 03. 2021 oznamujeme, že od stredy 7. apríla 2021 budú otvorené materské školy, 1. stupeň základných škôl ( ročníky 1. – 4. ) a školské kluby detí naďalej prednostne len pre deti/žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.
Ostatní žiaci pokračujú v DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ.