Vyučovanie v ZUŠ Trebišov od 25. 10. 2021

Vyučovanie v ZUŠ Trebišov od 25. 10. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci,
od pondelka – 25. októbra 2021 výtvarný, tanečný a literárno-dramatický odbor prechádzajú na DIŠTANČNÉ VYUČOVANIE.
Dištančné vyučovanie bude prebiehať aj v predmetoch hudobná náuka a prípravná hudobná výchova.
V nadväznosti na závery rokovania vlády SR (20.10.2021) a schválenie rizikovosti okresov v rámci COVID automatu, došlo k zmene platnej v okrese Trebišov v súlade s princípmi COVID automatu, a to zvýšeniu stupňa rizika na 2. stupeň ohrozenia (bordová farba) pre okres Trebišov s účinnosťou od 25.10.2021.
V súlade s uvedeným, ako aj manuálom ŠKOLSKÝ SEMAFOR, bude od 25. 10. 2021 do odvolania prebiehať v ZUŠ individuálna forma výučby prezenčne, skupinová forma dištančne.