Zápis do ZUŠ Trebišov 2018 / 2019

Zápis do ZUŠ Trebišov 2018 / 2019

Vážení rodičia, milí žiaci,

zápis do ZUŠ Trebišov na šk. rok 2018/2019 sa uskutoční v pondelok – 3. septembra 2018 v čase od 10.00 h. do 15. 00 hod.

Bližšie informácie nájdete vo vestibule pri vstupe do budovy školy.

 

TEŠÍME SA NA VÁS!