ZÁPIS DO ZUŠ TREBIŠOV ŠK. ROK 2020/21

ZÁPIS DO ZUŠ TREBIŠOV ŠK. ROK 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci,

vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápis do ZUŠ Trebišov uskutoční v dvoch termínoch:

  • 2. septembra 2020 v čase od 9. 30 – do 14.00 pre žiakov, ktorí už navštevujú ZUŠ ( všetky umelecké odbory)

Novoprijatí žiaci:

  • 3. septembra 2020 v čase od 13.00 – do 17.00 ( hudobný , tanečný a literárno-dramatický odbor)

          Žiaci výtvarného odboru: v čase od 12.00 – do 16.00 hod.

Zoznamy a zadelenie žiakov k triednym učiteľom budú zverejnené na informačnej tabuli pred budovou školy.

K zápisu je potrebné priniesť:

  • podpísaný Dotazník a vyhlásenie rodiča na začiatku školského roka 2020/2021
  • podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa

 

Obidve potvrdenia sú zverejnené na webovej stránke školy v Dokumentoch v sekcii Na stiahnutie…

Bez týchto vyplnených a podpísaných tlačív nebude možný vstup do budovy.

ĎAKUJEME!

Tešíme sa na Vás…