Zápis do ZUŠ Trebišov

Zápis do ZUŠ Trebišov

Vážení rodičia, milí žiaci,

zápis do ZUŠ Trebišov na šk. rok 2017/2018 sa v hudobnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore uskutoční v pondelok – 4. septembra 2017 v čase od 9.30 h. do 15. 00 hod.

tanečnom odbore je zápis žiakov od 9.00 hod. do 16.30 hod.

Vyučovanie sa začne v utorok – 5. septembra 2017.

TEŠÍME SA NA VÁS!