Zápis žiakov do ZUŠ Trebišov na šk. rok 2022/2023

Zápis žiakov do ZUŠ Trebišov na šk. rok 2022/2023