Záverečný koncert žiakov

Záverečný koncert žiakov

10. júna 2015 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy v Trebišove uskutočnil záverečný koncert žiakov primárneho umeleckého vzdelania. Prvá časť koncertu patrila žiakom štvrtých ročníkov, ktorí prítomnému publiku predviedli skladby rôznych štýlových období a hudobných žánrov. S mladými interpretmi sa stretneme opäť v novom školskom roku 2015/2016, keď v septembri nastúpia na štúdium nižšieho sekundárneho umeleckého vzdelávania.

zkonc2 zkonc1 ZKoncert1

V druhej časti  verejného koncertu sa predstavil žiak druhého stupňa Filip Obrin z triedy p. uč. Petra Olejára. V jeho podaní si poslucháči vypočuli prvú časť  husľového koncertu G dur Allegro moderato od J. Haydna. Klavírny sprievod p. uč. Ingrid Obrinová.

ZK2015

Filipovi ďakujeme za účinkovanie v našej ZUŠ a za vzornú reprezentáciu školy na verejnosti. K úspešnému ukončeniu štúdia srdečne blahoželáme a do ďalších rokov života prajeme veľa úspechov…                                                                                                                                                                      [vj]