ZUŠ Trebišov získala Cenu mesta Trebišov

ZUŠ Trebišov získala Cenu mesta Trebišov

Po udelení Plakety predsedu Košického samosprávneho kraja, získala Základná umelecká škola Trebišov ďalšie významné ocenenie – Cenu mesta Trebišov, ktorú jej 1.12.2017 slávnostne odovzdal primátor mesta PhDr. Marek Čižmár.

Cena mesta bola Základnej umeleckej škole v Trebišove udelená, podľa Štatútu Mesta Trebišov, za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky umeleckej činnosti a za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí.

Táto cena, ktorú okrem plakety s erbom mesta Trebišov tvorí aj finančná odmena, bola Základnej umeleckej škole Trebišov udelená na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva z 31. júla 2017 na návrh poslanca Ing. Mariána Kolesára.

Za udelenie ceny srdečne ďakujeme.