Deň matiek 2017

Deň matiek 2017

9. mája 2017 na požiadanie predsedu Klubu kresťanských seniorov pána Mgr. Jána Demčáka,  žiaci ZUŠ Trebišov zahájili svojím programom stretnutie Klubu kresťanských seniorov, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti blížiaceho sa Dňa matiek. Na stretnutí sa zúčastnil aj primátor mesta,  PhDr. Marek Čižmár. Naši žiaci spríjemnili seniorom stretnutie hrou na akordeóne, recitáciou a spevom. Účinkovali Denis Romančák, Samuel Kozák, Katka Kozáková, Vikinka Birová a Jožko Koreň. [vb]

100 IMG_20170509_141009 IMG_20170509_141150 IMG_20170509_141431