Jesenný koncert 2018

Jesenný koncert 2018

Dňa 24.októbra 2018 o 16.30 hod. sa v koncertnej sále ZUŠ Trebišov uskutočnil verejný koncert. Účinkovali žiaci a učitelia hudobného a literárno-dramatického odboru. Zaznela hudba na klavíri, gitare, husliach, akordeóne, zobcovej flaute a keyboarde a to v podaní žiakov rôznych ročníkov, od najmenších prvákov až po žiakov II. stupňa.
Koncert prebiehal v príjemnej jesennej nálade a bol prvým otváracím koncertom v tomto novom školskom roku.
Izabela Bulinská, DiS. art.

Jesenný koncert 2018