Jubilanti 2018

Jubilanti 2018

Milí žiaci, vážení kolegovia,

ďakujem Vám za krásne umelecké vystúpenie, ktoré ste predviedli v hoteli Zemplín na stretnutiach jubilantov – najstarších občanov mesta Trebišov a jubilujúcich manželských párov, oslavujúcich 50 a 60 rokov spoločného života ( zlaté a diamantové svadby ) s primátorom mesta PhDr. Marekom Čižmárom.
Mojim kolegom – p. uč. V. Brežinskej, DiS. art. a p. uč. J. Vasiľovi ďakujem za zodpovednú prípravu svojich žiakov na tieto vystúpenia a p. uč. Mgr. J. Čverčkovi za účinkovanie a ozvučenie týchto slávnostných stretnutí.
V programe účinkovali: Samuel Kozák a Denis Romančák (akordeónové duo) – pripravila p. uč. V. Brežinská, DiS. art. a ľudový súbor „Čerešničky“, pod vedením p. uč. J. Vasiľa.

Boli ste skvelí!
ĎAKUJEM.
Veronika Jakimová