PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY NA ŠK. ROK 2020/2021 sa uskutočnia v termíne od 24. augusta 2020 do 10. septembra 2020. Termín konania prijímacej skúšky bude oznámený do 14 dní od obnovenia školského vyučovania v školách, najneskôr však do 15. augusta 2020 na webovom sídle základnej umeleckej  školy a verejne dostupnom mieste.

Na prijímacie talentové skúšky sa prihlasujte v termíne od 4. 5. 2020 do 20. 6. 2020

  • neplnoletý uchádzač prostredníctvom svojho zákonného zástupcu prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.
  • plnoletý uchádzač sa prihlasuje prostredníctvom elektronického formulára, ktorý poskytuje informačný systém pre základné umelecké školy iZUŠ.

AKO SA PRIHLÁSIŤ:

Na webovej stránke https://www.izus.cz/prihlaska_do_zus/nova/ kliknite najprv na slovenskú vlajku (v pravom hornom rohu danej stránky) a postupujte podľa návodu:

Zo zoznamu škôl najprv vyberte – Základná umelecká škola Trebišov

Následne uveďte, kde má výučba prebiehať:

Hlavná budova (Mariánske námestie 252/5, 075 01 Trebišov)

alebo

ZŠ Slovenské Nové Mesto(Školská 200/19, 076 33 Slovenské Nové Mesto)

Ďalej pokračujte podľa pokynov.

Po vyplnení formulár odošlite (tlačidlo Odoslať prihlášku).
Takto odoslaná prihláška sa zobrazí v evidencii záujemcov o štúdium ako podklad pre rozhodovací proces výberovej komisie.

Upozornenie: tým, že uchádzač odošle vyplnenú prihlášku cez informačný systém iZUŠ, sa ešte nestáva žiakom školy. Žiakom školy sa stane po prijatí na štúdium na základe úspešných prijímacích talentových skúšok a vydaní Rozhodnutia o prijatí na štúdium.