Stretnutie jubilantov

Stretnutie jubilantov

22.11. 2016 sa v hoteli Zemplín konalo stretnutie primátora PhDr. M. Čižmára s jubilantmi okrúhleho veku 80, 85, 90 a 95 rokov.

K slávnostnej atmosfére tohto podujatia prispeli aj žiaci Základnej umeleckej školy v Trebišove, ktorí si pre najstarších obyvateľov mesta Trebišov pripravili hodnotný kultúrny program.

40252 40263 40264 40265 40266 40267 40268 40269 40270 40271 40272 40273 40274 40275 40276 40278 40279 40280