Blog

LDO „Zlatá myška“ 2019

Predposledný aprílový deň sa koncertná sála ZUŠ na chvíľu premenila na divadlo. Žiaci literárno-dramatického odboru predviedli svoju polročnú prácu a zahrali nám divadelné predstavenie pod názvom Zlatá myška. Žiarivé a

Zemplín POP 2019

Dňa 9.apríla 2019 sa v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach konal 10. ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín a spevákov pôsobiacich na Základných umeleckých školách- ZEMPLIN POP. Tento

Absolventský koncert HO 2017

V piatok podvečer – 16. júna 2017 sa v koncertnej sále Základnej umeleckej školy Trebišov konal absolventský koncert žiakov hudobného odboru. Za prítomnosti rodičov, starých rodičov a známych si absolventi

LDO „Vlastná tvorba 2017“

Na sklonku Mesiaca kníh, 29. marca, prebehla školská súťaž „Vlastná tvorba„, v ktorej žiaci LDO predstavili svoju fantáziu a tvorivosť v podobe poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnilo šesť žiačok,

„Krajší deň“ 2017

Do projektu „Krajší deň“ sa zapojili aj žiaci výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Trebišov ( Jakub Bodnár, Vladimír Vančo, Simona Stričková, Rachel Rimarová, Klaudia Borňáková, Sofia Greculová, Ema Kováčová ),