Blog

Školská klavírna súťaž 2019

Klavírne oddelenie hudobného odboru ZUŚ usporiadalo dňa 13.júna 2019 školskú klavírnu súťaž. Uskutočnila sa v koncertnej sále školy a zúčastnili sa jej klaviristi rôznych ročníkov zo všetkých klavírnych tried. Žiaci

Ostravská Pyramida 2019

      V horúcu júnovú sobotu prichýlilo Sport centrum Ostrava – Dubina najmladších tanečníkov, účastníkov medzinárodnej tanečnej súťaže Ostravská Pyramida. Vo vekových kategóriach mini, baby a deti sa v desať hodinovom

Krásy našej záhrady 2019

Ocenené práce žiakov VO na okresnej súťaži – „Krásy našej záhrady“. V rámci Slovenska bola z našej školy vybraná práca Sáry Hegedüšovej (Slnečnice) z triedy p. uč. Mgr. R. Štefaňáka,

Úspechy žiakov výtvarného odboru

Víťazné práce žiakov ZUŠ Trebišov na celoslovenských výtvarných súťažiach „Maľovaná zuška 2019“ a „Vesmír očami detí 2019“

Sväté Trojhviezdie Cyril, Gorazd, Metod 2019

Úspechy žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Trebišov na XXIII. ročníku okresnej súťažnej výstavy detských výtvarných prác Sväté Trojhviezdie Cyril, Gorazd, Metod 2019. Žiakom a ich pánovi učiteľovi Mgr. Rastislavovi