Blog

ZLATÝ MATIČNÝ HLÁSOK 2019

ZLATÝ MATIČNÝ HLÁSOK 2019 regionálna spevácka súťaž v Michalovciach. Srdečne blahoželáme našim žiakom – Michalovi Dušekovi (zlaté pásmo) a dvojičkám Kristíne a Veronike Mihalčíkovým (strieborné pásmo), ktorých na súťaž pripravila

„BUBNOVAČKA 2019“

Náš žiak Dominik Obrin z triedy p. uč. T. Mihaľa, DiS. art. na 6. ročníku Bubnovačky v rámci projektu – „Chráňme deti pred násilím“.

MMM 2019 Košice

Naše účinkovanie na večernej recepcii 6. 10. 2019 v Kaviarni Slávia na 96. ročníku MMM dopadlo na výbornú. Hodinový kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci hudobného a tanečného odboru, sa

70. výročie Gymnázia Trebišov

Ďakujem všetkým účinkujúcim žiakom našej školy a ich učiteľom – p. uč. V. Brežinskej, DiS. art., p. uč. L. Orosovej a p. uč. J. Vasiľovi, DiS. art., za prípravu kultúrneho

Školská klavírna súťaž 2019

Klavírne oddelenie hudobného odboru ZUŚ usporiadalo dňa 13.júna 2019 školskú klavírnu súťaž. Uskutočnila sa v koncertnej sále školy a zúčastnili sa jej klaviristi rôznych ročníkov zo všetkých klavírnych tried. Žiaci