Nezaradené

Návrat do škôl 2021

Vážení rodičia, milí žiaci, Základná umelecká škola v Trebišove postupuje podľa platného Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR číslo 2021/9418:2-A1810 zo dňa  8. 1. 2021 a ďalších rozhodnutí Pandemickej komisie vlády

OZNAM – PRERUŠENIE VYUČOVANIA

Vážení rodičia, milí žiaci. Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

MIMORIADNE PRERUŠENIE SKUPINOVÉHO VYUČOVANIA

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislava Gröhlinga sa od 12. októbra 2020 do odvolania MIMORIADNE PRERUŠUJE SKUPINOVÉ VYUČOVANIE v základných umeleckých školách. Vyučovanie vo výtvarnom,

Voľby zástupcov rodičov do Rady školy 2020 – 2024

V súlade s ustanovením §24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

ZÁPIS DO ZUŠ TREBIŠOV ŠK. ROK 2020/21

Vážení rodičia, milí žiaci, vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápis do ZUŠ Trebišov uskutoční v dvoch termínoch: 2. septembra 2020 v čase od 9. 30 – do 14.00 pre

Naši absolventi šk. rok 2019/2020

Vzhľadom na zložitosť situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19 sa slávnostné vyradenie absolventov Základnej umeleckej školy v Trebišove uskutočnilo v posunutom termíne – dňa 26. 6. 2020. Slávnostnej