Nezaradené

Vyučovanie dištančnou formou

Vážení rodičia, milí žiaci, v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania, učitelia našej školy naďalej pokračujú vo vyučovaní dištančnou formou. Komunikácia so žiakmi prebieha prostredníctvom vlastného mobilného telefónu, elektronickej pošty cez mailovú

Oznam

Vážení rodičia, milí žiaci. Školy ostávajú zatvorené aj naďalej. Vyučovanie je prerušené od 30. marca až do odvolania. Informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling na základe rozhodnutia

2% z dane za rok 2019

Vážení rodičia, Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu sa uchádza o 2% z Vašej dane. Vyhlásenie

Výberové konanie

Zriaďovateľ Mesto Trebišov vyhlasuje podľa ustanovenia §3 a §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Deň učiteľov 2019

Mesto Trebišov usporiadalo vo štvrtok 28. marca 2019 v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska v Trebišove slávnostné stretnutie pri príležitosti osláv „DŇA UČITEĽOV„. Po úvodnom privítaní učiteľov a pozvaných hostí slávnostného