Kategória: Súťaže

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

Dňa 16.4. 2015 sa v Centre voľného času Trebišov uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, na ktorom získala naša žiačka Hannah Urbanieková v prednese prózy 1. miesto. Srdečne blahoželáme. [IB]

AKORDEÓNOVÝ FESTIVAL GIRALTOVCE 2015

27. marca sa v Základnej umeleckej škole v Giraltovciach uskutočnil 4. ročník celoslovenskej súťaže žiakov základných umeleckých škôl v hre na akordeóne ,, Akordeónový festival Giraltovce 2015 ,, Na súťaži,

LDO „Vlastná tvorba“

Dňa 17. 3. 2015 sa v ZUŠ Trebišov uskutočnila školská súťaž žiakov LDO „Vlastná tvorba“. V súťaži sa zúčastnilo  6 žiakov, ktorí predstavili svoju poéziu a prózu. Práce hodnotila odborná porota:  MUDr.