Nezaradené

„Slovenské plenéry očami moldavských umelcov“

Srdečná vďaka žiakom a učiteľom Základnej umeleckej školy v Trebišove za kultúrny program, ktorým obohatili vernisáž a výstavu „Slovenské plenéry očami moldavských umelcov“ vo výstavný   ch priestoroch trebišovského kaštieľa.   (vj)

Kultúrne vystúpenie žiakov ZUŠ Trebišov

Ďakujem žiakom a učiteľom ZUŠ v Trebišove, ktorí svojim kultúrnym vystúpením prispeli k dôstojnému priebehu pietnej spomienky k 65. výročiu zaistenia, uväznenia a odsúdenia 12-tich študentov Gymnázia v Trebišove. (vj)

OZNAM PRE ŽIAKOV A RODIČOV ZUŠ TREBIŠOV

Riaditeľka školy týmto oznamuje, že v zmysle §150 ods.5 zákona NR SR č.245/2008 (školský zákon) a §3 ods.10 Vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach a organizácii školského roka udeľuje na

OZNAM – VYUČOVANIE V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

Vyučovanie v školskom roku 2016/2017 sa začne 5. septembra 2016. zápis žiakov do umeleckých odborov – hudobného, výtvarného a literárno-dramatického  sa uskutoční: 5. septembra 2016 (pondelok) od 9.30 do 14.00 hod.  6. septembra

PRIJÍMACIE TALENTOVÉ SKÚŠKY 2016

Prijímacie talentové skúšky do všetkých umeleckých odborov ZUŠ Trebišov sa uskutočnia v dňoch 4. mája  a 5. mája 2016 v čase od 13.30 do 18.00 hod. Bližšie informácie tu.

2% z dane za rok 2015

Vážení rodičia, Rodičovské združenie pri ZUŠ Trebišov, ktoré svojimi finančnými prostriedkami prispieva na skvalitnenie školského prostredia a pomáha pri zveľaďovaní materiálnej stránky výchovno-vyučovacieho procesu sa uchádza o 2% z Vašej dane. Názov organizácie:

Jarné prázdniny

15. február – 19. február 2016. Vyučovanie sa začne 22. marca 2016 (pondelok).

PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY…

Milí priatelia, školský rok sa skončil a nastali dlho očakávané letné prázdniny. Chcem sa Vám všetkým poďakovať za odvedenú prácu, snahu a úsilie, ktoré ste vynaložili v priebehu celého školského roka. Učiteľom ďakujem