Blog

LDO „Vlastná tvorba“

Dňa 17. 3. 2015 sa v ZUŠ Trebišov uskutočnila školská súťaž žiakov LDO „Vlastná tvorba“. V súťaži sa zúčastnilo  6 žiakov, ktorí predstavili svoju poéziu a prózu. Práce hodnotila odborná porota:  MUDr.